08 August 2013

Biến Laptop thành trạm phát sóng Wifi- Win 7

BẠN CẦN CÓ WINDOWS 7
Setup trên win7 thực sự rất đơn giản , và tốc độ cực kì xuất sắc ( Nói cho dễ hiểu là bất kể bạn đang dùng mạng internet gì , và sau đó share ra cho itouch + 2 lap hàng xóm nữa , nhưng tốc độ cả 4 khi cùng online 1 lúc cứ gọi là ... thoải mái )
Start -> Control Panel 

Chọn

Chọn --> Next

Đặt tên Type: Wep, đặt pass, Save --> Next

Setup xong

Chọn

Ctrl + Lan và Wifi (WNC) --> Add to bridge

Xong

Conect đến cái bạn vừa tạo. thế là xong


Vậy là bây giờ laptop của  bạn đã trở thành 1 nguồn phát wifi thực sự rồi đó

No comments:

Post a Comment